Optimas Organisasjonspsykologene AS
Supervisjon
Adresseforandring
Aktuelt
Arbeidsmetoder
Arbeidsområder
Bestilling
Etikk
Hvem er vi
Tilbake til hovedsiden


Kursoversikt
Linker

Sitemap
Supervisjon
Teamkompasset
Verktøy

Send e-post
Supervisjonsgruppe for psykologer

OPTIMAS ønsker å holde en høy faglig profil, blant annet gjennom å dyrke kontakt og samarbeid med norske og internasjonale fagmiljøer, læresteder og kollegiale nettverk. Som ledd i dette tilbyr vi også supervisjon til psykologer som ønsker å kvalifisere seg til spesialiteten i arbeids- og organisasjonspsykologi (kfr. Norsk Psykologforenings spesialistreglement).

Vi tar også på oss veiledningsoppdrag for andre profesjoner. Ta kontakt med Thor Ødegård på email thor@optimas.no, eller telefon 900 42 327. Tilbake til førstesiden

linje

SPESIALISTER I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NPF
POSTBOKS 84, 5873 BERGEN - TELEFON: 55 39 06 59
BESØKSADRESSE: GAMLEHAUGVEGEN 20
email: optimas@optimas.no

English IN ENGLISH

Grafisk design logo - John Ringstad
Web design - Lillian Koehler