Optimas Organisasjonspsykologene AS
Arbeidsområder; teamutvikling
Adresseforandring
Aktuelt
Arbeidsmetoder
Arbeidsområder
Bestilling
Etikk
Hvem er vi
Tilbake til hovedsiden


Kursoversikt
Linker

Sitemap
Supervisjon
Teamkompasset
Verktøy

Send e-post
Et godt team er arbeidslivets Rolls Royce:
 • Det må i stor grad håndlages
 • Det er kostbart i drift
 • Det er uovertruffent i ytelse

Arbeidet i moderne kunnskapsintensive organisasjoner krever at høyt kompetente mennesker med ulike spesialområder samordner sin innsats for å skape resultater. Effektive og velfungerende team oppstår imidlertid ikke av seg selv, men krever at man er bevisst noen viktige grunnprinsipper:

 • Mennesker kan være grunnleggende ulike - i kompetanse, væremåte, personlighet og arbeidsstil.
 • At menneskene i teamet er ulike, er teamets viktigste ressurs - og samtidig en utfordring.
 • Team hvor ulikhetene er store, vil ha en utfordring i å bli mer samkjørte.
 • Team hvor ulikhetene er små, må unngå å bli offer for loven at "hvor alle tenker likt, tenker ingen meget" - og vil ha en utfordring i å kompensere for denne svakheten ved bevisst å skape en interessant dynamikk.
 • Team som aktivt verdsetter, utvikler og utnytter sine ulikheter som ressurs, skaper de beste resultater og opplever samtidig størst tilfredshet.

Teamutvikling er en systematisk prosess basert på disse prinsippene, hvor vi ved hjelp av spesielle verktøy og modeller arbeider med å styrke hovedelementene i teamet funksjon, herunder

 • mål- og resultatfokus
 • kommunikasjon
 • problemløsning
 • kreativitet
 • samspill og mellommenneskelige relasjoner

Tilbake til Arbeidsområder Tilbake til førstesiden

linje

SPESIALISTER I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NPF
POSTBOKS 84, 5873 BERGEN - TELEFON: 55 39 06 59
BESØKSADRESSE: GAMLEHAUGVEGEN 20
email: optimas@optimas.no


Grafisk design logo - John Ringstad
Web design - Lillian Koehler