Optimas Organisasjonspsykologene AS

Arbeidsområder;  arbeidsmiljøutvikling
Adresseforandring
Aktuelt
Arbeidsmetoder
Arbeidsområder
Bestilling
Etikk
Hvem er vi
Tilbake til hovedsiden


Kursoversikt
Linker

Sitemap
Supervisjon
Teamkompasset
Verktøy

Send e-post
Fra en arbeidsmiljøtenkning som mest har vektlagt de fysiske arbeidsforholdene, ser vi i dag at virksomheter i stadig større grad retter oppmerksomheten mot det psykososiale arbeidsmiljøet. Parallelt med dette er det en økende erkjennelse av at arbeidsmiljøet ikke alene er et spørsmål om trivsel for arbeidstakere, men at det finnes nære og konkrete sammenhenger mellom kvaliteten av arbeidsmiljøet og de resultater virksomheten evner å skape. I vår tids virksomheter er godt arbeidsmiljø ikke bare et velferdsanliggende, men et konkurransevåpen.

Vårt tilbud omfatter spisskompetanse, metodikk og profesjonelle verktøy for

  • kvalitetssikring av arbeidsmiljø
  • kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø
  • arbeidsmiljøutvikling
  • rådgivning ved konkrete problemstillinger i arbeidsmiljøet
  • kompetanseheving i arbeidsmiljøspørsmål for ledere, tillitsvalgte og andre.

Tilbake til Arbeidsområder Tilbake til førstesiden

linje

SPESIALISTER I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NPF
POSTBOKS 84, 5873 BERGEN - TELEFON: 55 39 06 59
BESØKSADRESSE: GAMLEHAUGVEGEN 20
email: optimas@optimas.no


Grafisk design logo - John Ringstad
Web design - Lillian Koehler