Optimas Organisasjonspsykologene AS

Arbeidsområder;  ledelsesrådgivning
Adresseforandring
Aktuelt
Arbeidsmetoder
Arbeidsområder
Bestilling
Etikk
Hvem er vi
Tilbake til hovedsiden


Kursoversikt
Linker

Sitemap
Supervisjon
Teamkompasset
Verktøy

Send e-post
Ledere møter daglig utfordrende situasjoner. Vanskelige beslutninger skal treffes, kompliserte personalsaker håndteres, resultatkravene er høye og forventningspresset stort fra mange sider, samtidig som man skal ivareta både seg selv, sine medarbeidere og sine nærmeste på det menneskelige plan.

Kolleger, familie og venner som man har tillit til vil alltid være de viktigste støttespillere for å håndtere lederrollens utfordringer. Som profesjonelle rådgivere kan vi imidlertid være et nyttig supplement, ved å tilby muligheten for å drøfte utfordringene i en faglig og samtidig fullt konfidensiell ramme.

Gjennom ledelsesrådgivning ("coaching") vil vi som erfarne spesialister i organisasjonspsykologi noen ganger bidra direkte med forslag til løsninger. Like ofte er imidlertid vår rolle å være lederens samtalepartner i en ramme hvor åpen dialog om problemstillingene gir lederen selv den bevisstgjøring, avklaring og tydeliggjøring av handlingsalternativer som skal til for å komme videre.

Tilbake til Arbeidsområder Tilbake til førstesiden

linje

SPESIALISTER I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NPF
POSTBOKS 84, 5873 BERGEN - TELEFON: 55 39 06 59
BESØKSADRESSE: GAMLEHAUGVEGEN 20
email: optimas@optimas.no


Grafisk design logo - John Ringstad
Web design - Lillian Koehler