Optimas Organisasjonspsykologene AS

Arbeidsområder;  konflikthåndtering
Adresseforandring
Aktuelt
Arbeidsmetoder
Arbeidsområder
Bestilling
Etikk
Hvem er vi
Tilbake til hovedsiden


Kursoversikt
Linker

Sitemap
Supervisjon
Teamkompasset
Verktøy

Send e-post
Konflikt og uenighet er en naturlig del av virksomhetens puls. Et kjennetegn på en sunn organisasjon er ikke fravær av konflikt, men evnen til å håndtere konflikter konstruktivt og på måter som fører til problemløsning og utvikling.

Negative, fastlåste konflikter kan være lammende for en virksomhet, med ødeleggende konsekvenser for både arbeidsmiljø og effektivitet. I slike situasjoner er det framfor alt viktig å gripe aktivt fatt i konflikten - den løser sjelden seg selv, og bare vokser "under teppet".

Minst like viktig er imidlertid å sørge for at slike situasjoner ikke får lov til å utvikle seg, gjennom å arbeide systematisk med utvikling av samarbeidsklima og samspillskompetanse i hele organisasjonen. Samtidig er det nødvendig å ha klare kommunikasjonslinjer og prosedyrer for hvordan man skal håndtere vanskelige konflikter når de først oppstår.

Vår bistand omfatter

  • kartlegging og bearbeiding av konfliktsituasjoner
  • rådgivning om konfliktforebyggende tiltak
  • kompetanseutvikling i konstruktiv konflikthåndtering.

Tilbake til Arbeidsområder Tilbake til førstesiden

linje

SPESIALISTER I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NPF
POSTBOKS 84, 5873 BERGEN - TELEFON: 55 39 06 59
BESØKSADRESSE: GAMLEHAUGVEGEN 20
email: optimas@optimas.no


Grafisk design logo - John Ringstad
Web design - Lillian Koehler