Optimas Organisasjonspsykologene AS

Arbeidsområder; karriererådgivning
Adresseforandring
Aktuelt
Arbeidsmetoder
Arbeidsområder
Bestilling
Etikk
Hvem er vi
Tilbake til hovedsiden


Kursoversikt
Linker

Sitemap
Supervisjon
Teamkompasset
Verktøy

Send e-post

Den økende endringstakten i utdanning, samfunn og arbeidsliv gjør at svært få av oss i dag kan se fram til en stabil, livslag karriere i en stilling, en organisasjon - eller for den saks skyld, ett yrke. Det er blitt sagt at de fleste i dag må være forberedt på minst fem store karrieremessige omstillinger i løpet av sitt yrkesaktive liv.

For den enkelte av oss innebærer dette at "livslang læring" blir et begrep som går fra å være honnørord til nødvendighet. For virksomheter blir det avgjørende å besitte kunnskap, metoder og verktøy som muliggjør en best mulig forvaltning og videreutvikling av medarbeidernes kompetanse.

I arbeidet med karriererådgivning baserer vi oss på en jordnær metodikk og lett tilgjengelige verktøy, som samtidig er solid faglig forankret. Vår bistand til virksomheter og enkeltpersoner omfatter

  • karriereplanlegging og kompetanseutvikling
  • rådgivning ved utdannings- og yrkesvalg
  • karrierevalg i nyorienterings- og omstillingssituasjoner
  • individuell karriereplanlegging

Tilbake til Arbeidsområder Tilbake til førstesiden

linje

SPESIALISTER I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NPF
POSTBOKS 84, 5873 BERGEN - TELEFON: 55 39 06 59
BESØKSADRESSE: GAMLEHAUGVEGEN 20
email: optimas@optimas.no


Grafisk design logo - John Ringstad
Web design - Lillian Koehler