Optimas Organisasjonspsykologene AS

Arbeidsområder;  endringsprosesser
Adresseforandring
Aktuelt
Arbeidsmetoder
Arbeidsområder
Bestilling
Etikk
Hvem er vi
Tilbake til hovedsiden


Kursoversikt
Linker

Sitemap
Supervisjon
Teamkompasset
Verktøy

Send e-post
Både private og offentlige virksomheter konfronteres stadig hyppigere med krav til endring, tilpasning og omstilling av organisasjonen. Forandringsprosesser er selvsagt nødvendige, men mange har erfart at resultatene kan bli skuffende hvis prosessen er utilstrekkelig forankret, planlagt og ledet.

Endringsprosesser i organisasjoner vil alltid være krevende for både ledere og medarbeidere. Særlig utfordrende er situasjoner med nedbemanning, store organisasjonsendringer og fusjoner/sammenslåinger.

I slike prosesser tilbyr vi våre oppdragsgivere bistand ved

  • styrking av virksomhetens endringskapasitet i form av kompetanseheving og motivasjonstiltak knyttet til endringsarbeid
  • rådgivning i relasjon til planlegging, informasjon og organisatorisk forankring av endringsprosesser
  • konsultasjon og konkret faglig støtte ved gjennomføring av endringsprosessen
  • konsolidering av endring, eksempelvis tiltak for brobygging mellom ulike bedriftskulturer etter en fusjon

Tilbake til Arbeidsområder Tilbake til førstesiden

linje

SPESIALISTER I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NPF
POSTBOKS 84, 5873 BERGEN - TELEFON: 55 39 06 59
BESØKSADRESSE: GAMLEHAUGVEGEN 20
email: optimas@optimas.no


Grafisk design logo - John Ringstad
Web design - Lillian Koehler