Optimas Organisasjonspsykologene AS

Arbeidsområder;  ansettelser
Adresseforandring
Aktuelt
Arbeidsmetoder
Arbeidsområder
Bestilling
Etikk
Hvem er vi
Tilbake til hovedsiden


Kursoversikt
Linker

Sitemap
Supervisjon
Teamkompasset
Verktøy

Send e-post

Beslutninger knyttet til rekruttering og ansettelser er blant de viktigste som treffes i en virksomhet. Vår filosofi er at rekrutteringsprosessen ikke er avsluttet før den nyansatte er "varm i trøya" på sin nye arbeidsplass. Introduksjonsperioden er svært avgjørende for om ansettelsen på lengre sikt skal bli vellykket. Derfor omfatter vårt tilbud om rådgivning og bistand ved ansettelsesprosesser følgende elementer:

  • utarbeidelse av kravspesifikasjon/vurderingskriterier for søkere til stillingen
  • vurdering av søkere, med intervju og testing
  • oppfølgende rådgivning og "coaching" av nyansatte og nyansattes leder i introduksjonsperioden

Våre oppdragsgivere kan nytte oss i hele eller deler av denne prosessen. Vi gjør ellers oppmerksom på at Optimas Organisasjonspsykologene AS ikke arbeider med "executive search" e.l., og tilbyr ikke tjenester knyttet til annonsering, søknadsbehandling m.v. i rekrutteringsprosesser.

Tilbake til Arbeidsområder Tilbake til førstesiden

linje

SPESIALISTER I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NPF
POSTBOKS 84, 5873 BERGEN - TELEFON: 55 39 06 59
BESØKSADRESSE: GAMLEHAUGVEGEN 20
email: optimas@optimas.no


Grafisk design logo - John Ringstad
Web design - Lillian Koehler