Optimas Organisasjonspsykologene AS
Adresseforandring
Aktuelt
Arbeidsmetoder
Arbeidsområder
Bestilling
Etikk
Hvem er vi
Tilbake til hovedsiden


Kursoversikt
Linker

Sitemap
Supervisjon
Teamkompasset
Verktøy


Send e-post

JTI

Fra 01.01.01 holder vi ikke autorisasjonskurs i MBTI. Vi holder derimot autorisasjonskurs både i JTI og Teamkompasset.

Til toppen av denne siden.Tilbake til førstesiden

Typeforståelse - revidert 2.utgave

En praktisk innføring i Jungs typepsykologi. Boken inngår som pensum både ved JTI-autorisasjonskurset og ved delfaget i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen. Boken er på ca 70 sider og vil leveres som standard støttemateriell ved kjøp av JTI fra OPTIMAS.

Boken er anvendelig som innføringsmateriell for personer som får sin type, uavhengig av hvilket verktøy som brukes (eks. JTI eller MBTI). Vi tror også at mange autoriserte brukere vil ha glede og nytte av å lese den. Boken inneholder bl.a.
  • innføring i Jungs typepsykologi
  • forholdet mellom preferanser og adferd
  • utdypende om de mentale funksjoners rekkefølge
  • fyldige beskrivelser av hver av de 16 typene
Boken Typeforståelse kan med fordel anvendes sammen med JTI og øvelses- og teoriheftet Teamkompasset. "Typeforståelse" inngår som nevnt i "standardpakken" og leveres sammen med hver JTI, men kan selvsagt også bestilles separat.

Online bestillingsskjema


Til toppen av denne siden. Tilbake til førstesidenTeamkompasset

Nå foreligger øvelse- og teoriheftet Teamkompasset, skrevet av Ringstad, Ødegård, Tidemann, Einarsen & Thomsen. Det er på 48 sider og kan kjøpes av de som er autoriserte brukere av Teamkompasset.

Online bestillingsskjema


Til toppen av denne siden. Tilbake til førstesidenLedertyper

Ledertyper beskriver preferansene i relasjon til lederrollen, og illustrerer videre preferansenes betydning gjennom konkrete case-beskrivelser. Ytterligere case-beskrivelser nyttes for å belyse andre sentrale poenger knyttet til ledelse og type.

Hver av de 16 Jung-typene har fått sitt eget kapittel hvor typen analyseres i ledelsesperspektiv, med styrker, potensielle fallgruver og mulige utviklingsområder.

Videre inneholder Ledertyper kapitler om viktige ledelsesutfordringer sett fra en typepsykologisk synsvinkel, bl.a. dynamikken mellom mest og minst brukte mentale funksjon, ledelse, type og motivasjon og ledelse og endringsprosesser.

Ledertyper inneholder også en rekke spørsmål og øvelser egnet for både individuell refleksjon og gruppearbeid.

Vi tror Ledertyper er spennende og givende lesning for alle som er interessert i ledelse, og ikke minst et verdifullt supplement til ”verktøykassen” for alle som arbeider praktisk med type og lederutvikling.

Se omslaget til ledertyper her i pdf format.


Til toppen av denne siden. Tilbake til førstesidenCoaching og Type

Coaching og Type beskriver preferansene i relasjon til rollen som coach, men den vil også være til hjelp for den som blir coachet. Det er lagt vekt på hva man bør være spesielt oppmerksom på når det gjelder coachens egen typologi, og hvordan denne samspiller med klientens typologi. Det er viktig for coachen å vite hva som er ens egne muligheter og begrensninger overfor den enkelte typologi.

Hver av de 16 Jung-typene har en beskrivelse av hvordan preferansene påvirker en, og hvordan man på en mest mulig effektiv måte kan få hjelp til utvikling. Det er også et kapittel som beskriver hvordan man kan utvikle preferanseferdighetene.

Heftet er ment som et av flere hjelpemidler i en coachingprosess.

Vi håper at Coaching og Type vil være et spennende og givende bidrag til å utvikle coachingsprosessen, og ikke minst et verdifullt supplement til ”verktøykassen” for alle som arbeider praktisk med Coaching og Type.

Se omslaget til Coaching og Type her i pdf format.

linje
 


SPESIALISTER I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NPF
POSTBOKS 84, 5873 BERGEN - TELEFON: 55 39 06 59
BESØKSADRESSE: GAMLEHAUGVEGEN 20
email: optimas@optimas.no

English IN ENGLISH

Grafisk design logo - John Ringstad
Web design - Lillian Koehler