Optimas Organisasjonspsykologene AS
KURS
Adresseforandring
Aktuelt
Arbeidsmetoder
Arbeidsområder
Bestilling
Etikk
Hvem er vi
Tilbake til hovedsiden


Kursoversikt
Linker

Sitemap
Supervisjon
Teamkompasset
Verktøy


Send e-post
OPTIMAS LEDERUTVIKLING

OPTIMAS hovedprogram for lederutvikling representerer syntesen av det beste fra ledelsesteori og mange års erfaring fra vårt arbeid med ledelse og ledere.

I hovedprogrammet legger vi vekt på å integrere ledelsesfaglig innsikt, selvinnsikt og praksis på en slik måte at lærestoffet utkrystalliseres i konkrete forbedringer for leder og organisasjon.

Programmet er skapt med sikte på å være utbytterikt for såvel erfarne ledere som for ledere med kortere fartstid. Hovedprogrammet gjennomføres både som åpent og bedriftsinternt kurs. Vanlig tidsramme for gjennomføring av hele programmet er 9-12 måneder.

For nærmere opplysninger, kontakt OPTIMAS.


OPTIMAS LEDERUTVIKLING HOVEDPROGRAMMET

Del 1
Perspektiv på ledelse i moderne virksomheter

Varighet: 2 dager

 • Ledelsesfilosofi, lederrolle og lederstil
 • Kompetanseledelse
 • Lederrollens krysspress
 • Selvinnsikt og lederstil
 • Ledelsesplattform og utviklingsplan

Del 2
Resultatrettet ledelse med mennesker som ressurs

Varighet: 2 dager

 • Kommunikasjon som lederverktøy
 • Motivasjon
 • Delegering og medarbeiderutvikling
 • Team, teamledelse og teamutvikling
 • Teamarbeid - fra idé til produkt

Del 3
Ledelsesutfordringer

Varighet: 2 dager

 • Samspillsutfordringer
 • Stress og stressmestring
 • Utfordringer i personalledelse
 • Konflikt og konflikthåndtering
 • "De vanskelige sakene"

Del 4
Ledelse, strategi og endringsprosesser

Varighet: 2 dager

 • Strategi og strategiarbeid
 • Utvikling av organisasjonskultur
 • Etikk og ledelse
 • Organisasjonsutvikling og endringsarbeid
 • Endringsprosesser:Unngå fallgruvene og skap positiv endring

Tilbake til kursoversikten

linje

SPESIALISTER I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NPF
POSTBOKS 84, 5873 BERGEN - TELEFON: 55 39 06 59
BESØKSADRESSE: GAMLEHAUGVEGEN 20
email: optimas@optimas.no


Grafisk design logo - John Ringstad
Web design - Lillian Koehler