Optimas Organisasjonspsykologene AS

Adresseforandring
Aktuelt
Arbeidsmetoder
Arbeidsområder
Bestilling
Etikk
Hvem er vi
Tilbake til hovedsiden


Kursoversikt
Linker

Sitemap
Supervisjon
Teamkompasset
Verktøy


Nytt om JTI

Jungiansk Type Index

De statistiske resultater er målt med Cronbachs Alpha er: E-I og S-N er på .86, T-F og J-P er på .82. På faktoranalysen fikk vi 8 meget rene faktorer.

JTIen består av 56 spørsmål, 14 på hver dimensjon, og vil således være enkel, rask og effektiv å anvende samtidig som den har dokumentert høy kvalitet.

JTI, Teamkompasset og Typeforståelse er en fullstendig og integrert "verktøykasse" med et stort anvendelsesspektrum. Både JTI, Typeforståelse og Teamkompasset er oversatt til engelsk, dansk, svensk. polsk, tysk, flamsk og den vil snart foreligge på fransk. Mer informasjon om dette kommer på våre hjemmesider.

JTI kan også tas på vår nettversjon. Denne versjon gjør det mulig for deg å gi dine deltakere en kode som gjør dem i stand til å svare på JTI online. Den enkelte deltaker vil ikke kunne se sitt eget resultat. Det vil kun du være i stand til med din kode. Dermed vil du fortløpende kunne holde deg oppdatert med hvem som har svart, og den enkeltes svar. Du vil kunne generere et grafisk bilde av resultatet som senere kan deles ut til den enkelte deltaker. Dette håper vi vil gjøre hverdagen for deg som bruker mye enklere. Vi vil selvfølgelig alltid tilby en papirversjon.

De som er autorisert på Teamkompasset kan nå lage egne individuelle og/eller teamrapporter. Dermed vil du kunne gjennomføre hele testprosessen raskt og effektivt via nettet. For våre kunder innebærer dette større brukervennlighet. Samtidig vil vi understreke vår verdsettelse av den gode kontakten vi har med våre brukere. Elektronisk brukervennlighet skal være en tilleggsverdi for våre kunder, samtidig som vi legger oss i selen for å beholde og videreutvikle den gode personlige kontakten.

Hvem kan bruke JTI? Alle som tidligere er autorisert av oss i jungiansk tenkning og analyse vil uten videre kunne anvende JTI. Andre som har en tilsvarende kompetanse vil kunne anvende JTI etter nærmere avtale. Ta kontakt med oss.

Hvis du er JTI autorisert kan du få en konto til vår nettutgave av JTI.

 


Hva kan vi bruke JTI til?
Den Jungianske Type Index (JTI)

linje

SPESIALISTER I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NPF
POSTBOKS 84, 5873 BERGEN - TELEFON: 55 39 06 59
BESØKSADRESSE: GAMLEHAUGVEGEN 20
email: optimas@optimas.no

English IN ENGLISH

Grafisk design logo - John Ringstad
Web design - Lillian Koehler