Optimas Organisasjonspsykologene AS
KURS
Adresseforandring
Aktuelt
Arbeidsmetoder
Arbeidsområder
Bestilling
Etikk
Hvem er vi
Tilbake til hovedsiden


Kursoversikt
Linker

Sitemap
Supervisjon
Teamkompasset
Verktøy
Send e-post
FOKUSKURS FRA OPTIMAS

Dette er korte, praktisk rettede temakurs som er spesialutviklet for å gi deltakerne bedre kunnskaper og ferdigheter på en konsentrert og kostnadseffektiv måte.

For nærmere opplysninger, kontakt OPTIMAS.


Fokuskurs 1: Konflikthåndtering

 • Hvordan konflikter kan oppstå og utvikle seg
 • Forebygging av negativ konfliktutvikling
 • Konstruktiv håndtering av konfliktsituasjoner

Fokuskurs 2: Kommunikasjon og persontyper

 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Persontyper og kommunikasjonsstil
 • Hvordan kommunisere godt med ulike mennesketyper

Fokuskurs 3: Medarbeidersamtaler

 • Medarbeidersamtalen som styrings- og utviklingsverktøy
 • Planlegging og forberedelse
 • Hvordan gjennomføre en god medarbeidersamtale

Fokuskurs 4: Vanskelige personalsaker

 • Personaljus og ledelse
 • Hvordan ta opp vanskelige saker
 • Gjennomføring av personalsamtaler

Fokuskurs 5: Presentasjonsteknikk

 • Strukturen i en god presentasjon
 • Forberedelse, trening og takling av &qout;nerver"
 • Hvordan gjennomføre en overbevisende presentasjon

Fokuskurs 6: Teamutvikling

 • Kjennetegn ved dyktige team
 • Verktøy og metoder for teamutvikling
 • Teambygging og teamledelse

Fokuskurs 7: Møteledelse

 • Strukturen i et effektivt møte
 • Rollen som møteleder
 • Forberedelse og gjennomføring av effektive møter

Fokuskurs 8: Stressmestring

 • Stress: Hva er det, og hvordan virker det
 • Kilder til stress i din jobb
 • Bedre mestring av stress

Fokuskurs 9: Intervjuteknikk

 • Jobbintervjuet som rekrutteringsverktøy
 • Temaer i jobbintervjuet
 • Hvordan gjennomføre et godt jobbintervju

Fokuskurs 10: Motivasjon

 • Motivasjon, samarbeid og trivsel
 • Hva gjør folk motiverte - og demotiverte
 • Motivasjonsledelse

Fokuskurs 11: Endringsledelse

 • Planlegging og forberedelse til organisasjonsendring
 • Feller og fallgruver i endringsprosesser, og hvordan de kan unngås
 • God ledelse under endringsprosesser

Fokuskurs 12: Problemløsning og kreativitet

 • Systematikken i kreativ problemløsning
 • Hvordan få fram de gode ideene
 • Veien fra ide til gjennomføring

Fokuskurs 13: Delegering

 • Resultatforbedring og utvikling gjennom delegering
 • Forutsetninger for effektiv delegering
 • God delegering i praksis

Fokuskurs 14: Bedriftskultur

 • Hva er bedriftskultur, og hvordan påvirker den resultatene
 • God og dårlig bedriftskultur
 • Ledelse for en god bedriftskultur

Fokuskurs 15: Utvikling av det psykososiale arbeidsmiljøet

 • Psykososialt arbeidsmiljø: Hva er det, og hva betyr det
 • Kvalitetskriterier for godt arbeidsmiljø
 • Utviklingstiltak i arbeidsmiljøet

Fokuskurs 16: LØFT-teknikken

 • Teoretisk/filosofisk fundament
 • Skalateknikken, unntaksspørsmål, mestringsspørsmål, mirakelspørsmål og spørsmål om framskritt.
 • Anvendelsesområder som OU, medarbeidersamtale, vanskelig medarbeider, konfliktløsning, avklaring av forventninger og teambuilding.

Fokuskurs 17: Coaching

 • Teori: Co-active coaching
  Grunnleggende teknikker: Lyttings nivåer, fornemmelse, nysgjerrighet, handle/lære, lede seg selv, gode spørsmål og oppgaver i mellomperioden.
 • Coach og klients blinde områder målt gjennom JTI-typologi.

Fokuskurs 18:Ledelse på norsk, lag egen X

 • Undervisning i å sette opp sin egen X.
 • Modellen som består av 5 elementer: 1. saksforutsetninger, 2. personforutsetninger, 3 arbeidsmåter, 4 saksresultater og 5. personresultater.
 • Gir oversikt over de krav som settes til den enkelte arbeidstaker og de resultater som kreves.

Fokuskurs 19: Ledelse og persontyper

 • Ledelse og lederrolle i moderne virksomheter.
 • Personlighet og lederstil.
 • Ledertype som utgangspunkt for utvikling i lederrollen.

Tilbake til kursoversikten

linje

SPESIALISTER I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NPF
POSTBOKS 84, 5873 BERGEN - TELEFON: 55 39 06 59
BESØKSADRESSE: GAMLEHAUGVEGEN 20
email: optimas@optimas.no


Grafisk design logo - John Ringstad
Web design - Lillian Koehler