Optimas Organisasjonspsykologene AS
Arbeidsmetoder
Adresseforandring
Aktuelt
Arbeidsmetoder
Arbeidsområder
Bestilling
Etikk
Hvem er vi
Tilbake til hovedsiden


Kursoversikt
Linker

Sitemap
Supervisjon
Teamkompasset
Verktøy

Send epost her
Følgende prinsipper er styrende for vårt arbeid:
  • Vårt arbeid utføres ved hjelp av metoder og verktøy som er faglig forankret og dokumentert.
  • Oppdragets art, målsetning, omfang og pris avtales så langt som mulig med oppdragsgiver før et oppdrag påbegynnes.
  • Vårt valg av metode, verktøy og faglig tilnærming skjer i hvert tilfelle gjennom dialog med oppdragsgiver og ut fra en faglig vurdering av oppdragets art og oppdragsgivers behov.
  • Dersom en faglig vurdering tilsier at vår kompetanse ikke er den rette for gjennomføringen av et oppdrag, skal oppdragsgiver gjøres oppmerksom på dette. I slike tilfeller vil vi såvidt mulig være behjelpelig med å formidle kontakt mot annen kompetanse.
  • Vårt arbeid skal utføres slik at det tilfredsstiller høy etisk standard.


Tilbake til førstesiden

linje


SPESIALISTER I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NPF
POSTBOKS 84, 5873 BERGEN - TELEFON: 55 39 06 59
BESØKSADRESSE: GAMLEHAUGVEGEN 20
email: optimas@optimas.no

English IN ENGLISH

Grafisk design logo - John Ringstad
Web design - Lillian Koehler