Optimas Organisasjonspsykologene AS
KURS
Adresseforandring
Aktuelt
Arbeidsmetoder
Arbeidsområder
Bestilling
Etikk
Hvem er vi
Tilbake til hovedsiden


Kursoversikt
Linker

Sitemap
Supervisjon
Teamkompasset
VerktøySend e-post
ARBEIDSLEDELSE

Kursene Arbeidsledelse del I og del II er utviklet for å gi en konsentrert og effektiv innføring i sentrale kompetanseområder for ledere. Kursene er praktisk rettet, med vekt på ferdigheter ledere må beherske for å møte hverdagens lederutfordringer.

Arbeidsledelse I og II kjøres både som åpne og bedriftsinterne kurs, og kan kjøres samlet eller som uavhengige moduler.

For nærmere opplysninger, kontakt OPTIMAS.


Arbeidsledelse del I

Dag 1
Du og lederjobbens utfordringer

 • Å bli leder
 • Lederrollen: Forventninger til en leder
 • Stress: Hva er det, og hvordan virker det?
 • Mestring av stress

Dag 2
Ledelse og kommunikasjon

 • Kommunikasjon og mellommenneskelige ferdigheter
 • Feller og fallgruver i kommunikasjon - konsekvenser
 • Kommunikasjon som lederverktøy
 • Menneskeforståelse og persontyper

Dag 3
Ledelse og motivasjon

 • Myter og fakta om motivasjon
 • Lederens rolle og påvirkning av motivasjon
 • Lederens "motivasjonsverktøy"
 • Tilbakemelding og vanskelige personalsamtaler


Arbeidsledelse del II

Dag 1
Ledelse og organisasjon

 • Organisasjonen som system
 • Ledelsesfilosofi i moderne virksomheter
 • Forholdet mellom ledelsesfilosofi, ledelseskultur og ledelsespraksis
 • Organisasjonskultur og ledelse
 • Lederstil og ledelsesmotivasjon: Drivkrefter i lederrollen

Dag 2
Delegering

 • Prinsipper for delegering som ledelses- og utviklingsverktøy

Ledelse og konflikthåndtering

 • Hva kjennetegner konflikt og uenighet som en del av livet i en sunn organisasjon versus konflikt som problem?
 • Konfliktnivåer: Individer - grupper - organisasjon
 • Konfliktlaboratorium

Dag 3
Ledelse og konflikthåndtering forts.

 • Konfliktlaboratorium forts.
 • Kvalitetskrav til konstruktiv konflikthåndtering
 • Forebygging av konflikt
 • Konstruktiv konflikthåndtering - teknikker, regler og håndgrep

Tilbake til kursoversikten

linje

SPESIALISTER I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NPF
POSTBOKS 84, 5873 BERGEN - TELEFON: 55 39 06 59
BESØKSADRESSE: GAMLEHAUGVEGEN 20
email: optimas@optimas.no


Grafisk design logo - John Ringstad
Web design - Lillian Koehler